+27 (0)23 342 6964 mbagb@telkomsa.net

MASTER BUILDERS ASSOCIATION GREATER BOLAND

WELCOME AT THE MASTER BUILDERS ASSOCIATION GREATER BOLAND

MBA Greater Boland is a employers organisation which supports the employers in the Greater Boland and consist out of the following areas:

Area A

Langerberg Local Municipality – Robertson; McGregor; Montagu; Ashton; Bonnievale;

Breedevallei Local Municipality – Worcester; Rawsonville; De Doorns; Touwsrivier;

Witzenberg local Municipality – Tulbagh; Wolseley; Ceres; Prince Alfred hamlet;

Swellendam Local Municipality – Swellendam; Buffeljagsrivier; Suurbraak; Barrydale; Infanta; Malgas;

Area B

Saldanhabaai Local Municipality – Port – Owen; St. Helenabaai; Stompneusbaai; Paternoster; Vredenburg; Saldanhabaai; Langebaan; Hopefield;

Magistrate’s District – Moorreesburg;

Bergrivier Local Municipality – Piketberg; Velddrif; Aurora; Porterville; Redelinghuys; Eendekuil; Dwarkersbos;

Area C

Laingsburg Local Municipality – Laingsburg; Matjiesfontein;

Prins – Albert Local Municipality – Prins-Albert; Leeu-Gamka; klaarstroom; Merweville;

Matzikama Local Municipality – Doringbaai; Strandfontein; Ebenhaeser; Lutzville; Koekenaap; Vredendal; Vanrhynsdorp; klawer; Trawal; Papendorp;

Cederberg Local Municipality – Clanwilliam; Graafwater; Lambertsbaai; Elandsbaai; Citrusdal; Wuppertal;

Area D

Cape Agulhas Local Municipality – Napier; Agulhas; Struisbaai; Protem; Klipdale; Arniston/Waenhuiskrans; Bredasdorp; Elim;

Theewaterskloof Local Municipality – Genadendal; Greyton; Grabouw; Villiersdorp; Botrivier; Riviersonderend; Caledon;

The Master Builders Association (MBA) Greater Boland is a registered trade  association for employers in the building industry and represents members in the Greater Boland areas.  Membership is on a voluntry basis and consists of builders, specialist contractors, building merchants and manufacturers.  We are also affiliated with Master Builders South Africa (MBSA).

The MBA Greater Boland provides a variety of services to it’s members and our main objectives  are to protect our members interests and to promote honest and quality workmanship in the building industry, ensuring that members maintain the highest building and construction standards.

 

 

WELKOM BY MEESTER BOUERS ASSOSIASIE GROTER BOLAND

MBA Groter Boland is ‘n werkgewers organisasie wat werkgewers in die Groter Boland verteenwoordig en sluit die volgende areas in:

Gebied A

Langeberg Plaaslike Munisipaliteit – Robertson; McGregor; Montagu; Ashton; Bonnievale;

Breedevallei Plaaslike Munisipaliteit – Worcester; Rawsonville; De Doorns; Touwsrivier;

Witzenberg Plaaslike Munisipaliteit – Tulbagh; Wolseley; Ceres; Prince Alfred Hamlet;

Swellendam Plaaslike Munisipaliteit – Swellendam; Buffeljagsrivier; Suurbraak; Barrydale; Infanta; Malgas;

Gebied B

Saldanhabaai Plaaslike Munisipalitiet – Port-Owen; St. Helenabaai; Stompneusbaai; Paternoster; Vredenburg; Saldanhabaai; Langebaan; Hopefield;

Landdrosdistrik Moorreesburg – Moorresburg;

Bergrivier Plaaslike Munisipalitiet – Piketberg; Velddrif; Aurora; Porterville; Redelinghuys; Eendekuil; Dwarkersbos;

Gebied C

Laingsburg Plaaslike Munisipalitiet – Laingsurg; Matjiesfontein;

Prins-Albert Plaaslike Munisipalitiet – Prins-Albert; Leeu-Gamka; Klaarstroom; Merweville;

Matzikama Plaaslike Munisipalitiet – Doringbaai; Strandfontein; Ebenhaeser; Lutzville; Koekenaap; Vredendal; Vanrhynsdorp; Klawer; Trawal; Papendorp;

Cederberg Plaaslike Munisipaliteit – Clanwilliam; Graafwater; Lambertsbaai; Elandsbaai; Citrusdal; Wuppertal;

Gebied D

Cape Agulhas Plaaslike Munisipalitiet – Napier; Agulhas; Struisbaai; Protem; Klipdale; Arniston/Waenhuiskrans; Bredasdorp; Elim

Theewaterskloof Plaaslike Munisipalitiet – Genadendal; Greyton; Grabouw; Villiersdorp; Botrivier; Riviersonderend; Caledon;

Die Meester Bouers Assosiasie (MBA) Groter Boland is ‘n geregistreerde assosiasie vir werkgewers in die bou industrieë en verteenwoordig ongeveer lede in die Groter Boland streek.  Lidmaatskap is op ‘n vrywillige basis en bestaan uit bouers, spesialis kontrakteurs, boumateriaal handelaars en vervaardigers.  Ons is ook geaffilieer by Meester Bouers Suid-Afrika (MBSA).

Die MBA Groter Boland verskaf ‘n verskeidenheid dienste aan sy lede en ons hoof oogmerk is om ons lede se belange te beskerm, om eerlike, kwaliteit vakmanskap te bevorder in die bou industrieë en om te verseker dat ons lede die hoogste bou- en konstruksie standaarde handhaaf.